Ekonomi

Alkollü içkilerin 3 litreden büyük ambalajla satışının yasaklanması

Alkollü ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Teknik Şartları, Kuruluşu, İşleyişi ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Resmi Gazete.

Birinci yönetmeliğe göre, eski yönetmeliğin ilgili maddesi, “Alkol veya alkollü içki üretim ruhsatı sahibi şirketlerin şirket paylarının üçüncü kişilere devri Kurumun iznine tabidir. Bu amaçla yapılacak talep, devralan için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde, devralan için 5 inci maddenin ilgili fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma sunulur. Talebin uygun görülmesi halinde üretim izni güncellenecektir” ibaresi güncellenen şekliyle değiştirilmiştir.

Değişiklikle birlikte sürelerin kurumun iznine tabi olduğu belirtiliyor. Ayrıca yönetmelikte şirketin ana sözleşmesinin istendiği ve “transfer şirketinin” SGK’ya ve vergi dairelerine ödenmemiş borcunun bulunmaması gerektiğine de işaret ediliyor. Önceden, bu bilgiler yalnızca yeni veya devralan şirketten talep ediliyordu.

Bu durumla birlikte vergi borcu olan şirketlerin yeni yeni şirketler kurarak ve eski vergi borçlarından kurtularak bandrol almalarını engellemeye çalıştıkları söyleniyor.

Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Çok küçük ve büyük paketli işler yasaktır.

Diğer yönetmeliğe göre, ambalaj hacmi 5 cl’den az olan alkollü içecekler ile 300 cl’den fazla olan alkollü içkiler (bira hariç), bu Yönetmeliğin yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar üretilemez veya ithal edilemez. bu ürün. Bu eserler, bu yayım tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesi sahibi firmalar ile yıl sonu itibarıyla toptancı, perakendeci veya alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemez. dördüncü ay

Ayrıca, bu unsurun yayım tarihini takip eden ikinci ayın bitiminden sonra bira hariç olmak üzere cam dışındaki ambalajı olan alkollü içkiler üretilemez veya ithal edilemez. Bu eserler, bu yayım tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesi sahibi firmalar ile yıl sonu itibarıyla toptancı, perakendeci veya alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemez. dördüncü ay

Yetki belgesinin düzenlenmesi

Yönetmeliğe göre dağıtım yetki belgesini süresi içinde yenilemeyen firmaların en geç 3 ay içinde başvurması halinde 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen dağıtım yetki belgesi ücreti iki katına çıkarılarak yenilenir.

Bu tarihten sonra yapılan başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kazan Evden Eve Nakliyat
tv servisi
Başa dön tuşu